HBK:s årsmöte 2018 lär inte gå till historien som någon milstolpe i klubbens historia. Däremot var det många som inte kunde komma, bland andra HBK:s ordförande Björn Tisell. Även hela valberedningen lyste med sin frånvaro. Men Årsmöte blev det ändå, med Hasse Gustafsson som mötesordförande.
– Att vissa inte kunde vara med på mötet visste vi sedan tidigare, så det kom inte som någon överraskning, allt gick enligt planerna, säger Olle Assarsson, sekreterare för mötet.
Planerna innebar att Björn Tisell ännu en gång omvaldes som ordförande trots att han inte fanns på plats. Björn har nu varit ordförande i HBK sedan 2010.
Omval blev det också för Dan Gunnarsson som kassör samt Torbjörn Johansson som ledamot. Som suppleanter omvaldes lika väntat Stickan Wisberg och Torbjörn Jansson.
Däremot får HBK en helt ny valberedning till nästa år då Bo Tisell och Gunnar Bäckström ersätter avgående David Pettersson och Göran Wadman.

I övrigt blev det idel omval av gamla trotjänare. Pelle Thisell fortsätter ha hand om lotterna, Dan fixar statistiken och Olle håller koll på hemsidan. RC Open blir som tidigare Hasse Gustafsson och Olle Assarsson som nu får hjälp av Tobbe Johansson. Festkommittén omvaldes utan någon som helst diskussion, Tobbe Jansson och Tommy Wadenrud fick enhälligt förnyat förtroende.

Hasse fortsätter som UK
Det står också klart att Hasse Gustafsson fortsätter som UK och lagledare för HBK:s a-lag. Den kommande säsongen får han hjälp av Bo Thisell som kommer att bli UK och lagledare för HBK:s reserver.
Årsmötet diskuterade också de offerter för träningstider och matcher som begärts in från Jönköpings tre bowlinghallar, Rosenlund, Cityhallen och RC Bowl. Klubben beslutade sig dock för att stanna kvar i RC Bowl.
– Vi har ett klart fördelaktigt avtal med RC Bowl, men det var intressant att se att skillnaderna i priserna var så stora, säger Olle Assarsson.