För nästan exakt ett år sedan stannade hela bowlingsverige. Seriespelet upphörde med omedelbar verkan, serierna spelades aldrig färdigt. För HBK innebar det att verksamheten upphörde över en natt.

Nu är det ett år sedan coronapandemin slog till, HBK har sedan mitten av mars inte haft et enda gemensamt träningstillfälle eller spelat en enda match.

Efter den 18 mars 2020 har klubben inte spelat en enda match, inte genomfört en enda gemensam träning eller ställt upp i någon tävling. Inte ett enda styrelsemöte har gått att genomföra, årsmötet 2020 fick ställas in. Vår nystartade veterantävling avbröts i mars och i augusti blev det klart att RC Open, som skulle spelats för 16:e året i rad, inte gick att genomföra.

Några få av HBK:s spelare skrev visserligen på samarbetsavtal med JKK och spelade i höstas några få matcher där, i det seriespel som optimistiskt nog drog igång efter sommaren. Men redan i oktober/november förra året stod det klart att inte heller dessa serier kunde fortsätta på grund av coronapandemin.

Coronapandemin har slagit hårt mot HBK som inte på över ett år kunnat ha någon verksamhet igång.

I början av pandemin fanns en förhoppning om att matcherna och träningarna skulle kunna komma igång igen inom en ganska kort framtid. Det har visat sig att det inte var möjligt, då coronaviruset kommit tillbaka i först en andra våg och nu förmodligen också en tredje. Det är där vi är nu.

Förhoppningen är givetvis att HBK ska finnas med när pandemin till slut släpper sitt grepp, när alla är vaccinerade och immuna. Men samtidigt blir våras medlemmar inte yngre, klubbens ungdomsverksamhet har ju varit tvinande ända sedan HBK bildades 2005. När pandemin satte stopp för oss hade klubben bara tolv medlemmar. Vi har inte blivit fler eftersom HBK nu inte har någon verksamhet alls. Två av klubbens medlemmar har dessutom gått bort under pandemitiden.

Ett år utan seriespel, nu börjar vi sakna matcherna på allvar.

Men vi kommer inte att ge oss. Håll ut, HBK kommer att finnas kvar även efter pandemin. Traäna kommer vi att göra så fort det är möjligt. Får vi ihop lag spelar vi i serien, får vi det inte kanske det blir ett fyrmannalag, kanske korpen eller eventuellt veteranserien. Vi ger oss inte.