Huskvarna BK:s tolfte Årsmöte sedan klubben bildades 2005 innehöll inga större överraskningar. Björn Tisell blev ännu en gång omvald som ordförande och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Ny i styrelsen blev dock Tommy Wadenrud som valdes in i stället för avgående Leszek Graniczka.
Bilden: Tommy Wadenrud, ny kraft i HBK:s styrelse den kommande säsongen.

Dessutom omvaldes Olle Assarsson som sekreterare och vid valen till de olika ansvarsområdena inom HBK blev det inte heller några större förändringar. Det stod dock klart att HBK till nästa säsong inte längre behöver någon lagledare till b-laget eftersom detta lag läggs ner (se särskild artikel). Hasse Gustafsson och Pelle Thisell fick därför uppdraget att dela på ansvaret som UK och lagledare för det kommande året.
Bilden: Björn Tisell omvald till ordförande i HBK ännu en gång.

Den stora frågan under Årsmötet var i stället HBK:s b-lag som den gångna säsongen haft mycket svårt att få ihop fullt lag. Efter att ha diskuterat flera olika lösningar, bland annat deltagande i fyrmannaserien, eller samarbete med annan klubb i hallen om gemensamt 8-manna reservlag, beslutade mötet till slut enhälligt att i stället lägga ner b-laget helt och hållet och i stället satsa på indivudella tävlingar samt deltagande i den nystartade nationella fem-mannaserien.
– En bra lösning tycker jag. Kravet att spela match varje helg minskar och det blir större valfrihet för spelarna. Samtidigt är det givetvis tråkigt att vi inte kan ha något b-lag, konstaterar ordförande Björn Tisell.
Bilden: Efter väl genomfört KM bjöd HBK på mat i RC Bowls restaurang.

Efter att mötet avslutats spelade HBK sitt årliga klubbmästerskap (se särskild artikel) och därefter bjöd klubben på mat i RC Bowkls restaurang, RC Grill.
Under middagen delades priserna till KM-vinnarna ut. Dessutom avtackades Eva Olsson som nu lämnar HBK för att nästa säsong representera Jönköpings KK.