Den stora frågan på HBK:s tionde årsmöte var naturligtvis det fördjupade samarbetet med Jönköping Dövas. Men ett förslag om samarbete med JBS/Boys angående gemensamt b-lag i division fem antogs också.
Huskvarna BK har föreslagit till JBS/Boys styrelse att de båda klubbarna nästa säsong spelar med ett gemensamt lag i åttamanna reservserien, division fem, i stället för med två fyrmannalag.
Tekniskt sett är det inga problem att göra detta, även om det inte är särskilt vanligt i Småland. Både Småland/Blekinge och Svenska Bowlingförbundet har lämnat klartecken.
Det är nu upp till JBS/Boys om de tycker det är en bra idé eller inte. Besked kommer efter klubbens styrelsemöte den 20 maj.

Gemensamt lag i femman
Går förslaget igenom kommer JBS/Boys och HBK att spela med ett gemensamt lag i division fem preliminärt under namnet JBS-Boys/HBK. Längre än så sträcker sig inte samarbetet. Klubbarna kommer själva att ta ut vilka spelare som ska delta med mera.
– Vi hoppas att det blir så, våra spelare spelar hellre i ett åttamannalag än i fyrmanna, säger Björn Tisell.
Om förslaget inte går igenom kommer HBK att spela med reservlaget i division sex, fyrmannaserien.
JDIK tar plats i styrelsen
I övrigt uteblev de stora sensationerna på Årsmötet. Björn Tisell omvaldes som ordförande för sjätte året i rad och hela den sittande styrelsen fick förnyat förtroende.
Den stora nyheten gällande styrelsen är att två representanter för Jönköping Dövas tar plats i HBK:s styrelse. Annelie Karlsson går där in som ordinarie ledamot och dessutom får JDIK en suppleantplats.
Styrelsen för det kommande året ser därför ut enligt följande: Björn Tisell, ordförande, Dan Gunnarsson, sekreterare, Herman Löfstedt, kassör, Olle Assarsson, Torbjörn Johansson och Annelie Karlsson är ledamöter. Som suppleanter sitter Eva Olsson, Anders Almqvist samt en representant för JDIK.
Tobbe tävlingsansvarig
Ansvariga för klubbens olika verksamhetsområden tillsattes också. Bosse Thisell fick förnyat förtroende som UK och lagledare för A-laget. Anders Fagerberg (JDIK) tar samma funktioner för vårt nybildade farmarlag som nästa säsong ska spela i trean. Lagledare för b-laget, blir som tidigare Eva Olsson och Tobbe Johansson.
Ny träningsansvarig blir Bosse Thisell och som ny tävlingsansvarig valdes Tobbe Jansson.

Den nya styrelsen samt ansvariga för de olika verksamhetsområdena kommer inom kort att presenteras på hemsidan.